ПОКАНА

за участие в Национална научнопрактическа конференция,
посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни
,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯ СВЯТ“:

Уважаеми колеги, партньори и съмишленици,
Факултетът по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани да се включите в Научнопрактическата конференция ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ‘‘, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни.

Конференцията ще се проведе на 01 и 02.06.2024 г., в Ректората на СУ ,,Св. Климент Охридски“.

Целта на конференцията е да събере учени, експерти и професионалисти от практиката на форум във Факултета по педагогика на Софийски университет, който да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.