Организационен екип

 • Гл. ас. д-р, Даниела Рачева - ФП, Катедра Теория на възпитанието -председател на организационния екип


 • Доц. д-р Ваня Божилова – декан на Факултета по педагогика


 • Проф. днп Нели Иванова, ФП – пoчетен член на екипа


 • Гл. ас. д-р Даниел Полихронов, ФП , Катедра Теория на възпитанието


 • Гл. ас. д-р Йорданка Николова, ФП, Катедра Теория на възпитанието


 • Гл. ас. д-р Екатерина Томова, ФП, Катедра Теория на възпитанието


 • Гл. ас. д-р Теодорина Милушева, ФП, Катедра Социална работа


 • Гл. ас. д-р Александър Христов, ФП, Катедра История на педагогиката и управление на образованието


 • Гл. ас. д-р Вероника Рачева, ФП, Катедра Дидактика


 • Дария Ковачева – студент, спец. Неформално образование


 • Мира Вълкова – студент, спец. Неформално образование


 • Росица Тошева – студент, спец. Педагогика


 • Пресияна Жекова – студент, спец. Педагогика


 • Петя Златева – студент, спец. Педагогика


 • Йордан Бисеров – студент, спец. Педагогика