Регистрация

Линк за регистрация на участници и гости на конференцията:

https://forms.gle/xyP2UgNHAXLsf9yk7


Линк за регистрация за участие в Изложение „Детето и детският свят“ на:

https://forms.gle/o9WxQm3161JjHG8BA