Основните тематични направления, в които можете да се включите като лектор или слушател, са:


01.06.2024 г


02.06.2024 г.