ИИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯ СВЯТ“:

,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯ СВЯТ“: Изложението е съпътстващо събитие на Национална научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,ДЕТЕТО И ДЕТСКИЯТ СВЯТ‘‘. Очаква се в конференцията да се включат лектори от базови и партньорски организации на Факултета по педагогика, учени, учители, родители, деца и ученици, директори на училища и гостуващи лектори от университет и организации в цялата страна. Целта на изложението е да запознае участниците и гостите на конференцията с разнообразни услуги и продукти предназначени за деца – книги, игри, образователни услуги, социални услуги, занимания по интереси, атракции за свободното време и др.
Изложенинието ще бъде открито за посетители в 9.00 ч. на 01.06.2024 г., в Централното фоайе на Ректората на СУ ,,Св. Климент Охридски“.

Съпътстващото, конференцията, събитие - Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти /книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др./ предназначени за деца.